שאלות פופולאריות

לא. הסכם גירושין מחייב אישור של בית המשפט לענייני משפחה או של בית הדין הרבני בכדי להקנות לו תוקף משפטי.

תביעה גירושין היא תביעה המוגשת לבית הדין הרבני על מנת לחייב את הצד הנתבע בגט. כשמדובר בבני זוג שנישאו זה לזה כדת משה וישראל, תחייב התביעה להכיל עילת גירושין מוכרת על פי ההלכה היהודית. בכדי לדעת מהן עילות גירושין המוכרות על פי ההלכה היהודית, ניתן וכדאי להתייעץ עם עורך דין גירושין הבקיא בהלכות הדין העברי.

תעודת זהות (כולל ספח), תעודת נישואין, שתי תמונות פספורט, שטר הכתובה, עד מטעם כל צד המכיר אותו, את שמו המלא ואת כינויו (ניתן להביא קרובי משפחה מדרגה ראשונה) וסך של כ – 300 ש"ח.

לא. על פי ההלכה היהודית לאחר טקס גירושין (בו הבעל נותן לאישה גט והאישה מקבלת את הגט) אסור לאיש ולאישה לחזור ולהתגורר יחד באותו בית (ואף לא בקרבת מקום זה לזו).
הסכם גירושין ניתן לאשר בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה. חשוב להתייעץ עם עורך דין גירושין היכן כדאי לאשר ההסכם (במקרה הספציפי שלכם), משום שייתכן ואותה ערכאה תחייב אתכם בעתיד לחזור ולהתדיין דווקא בה במקרה של הפרת ההסכם (מה שמכונה "סמכות נגררת").

כן. בכפוף לתנאים עליהם הוסכם מול עורך הדין במסגרת הסכם ההתקשרות עמו.

לא. סמכותו של בית הדין הרבני מתייחסת אך ורק לענייני נישואין וגירושין של בני זוג אשר שניהם יהודים. כשמדובר בנישואים מעורבים (של בני זוג מדתות שונות) נתונה הסמכות לבית המשפט לענייני משפחה, כאשר הפעולה הנדרשת איננה "גירושין" אלא "התרת נישואין".
מגשר גירושין הוא עורך דין לענייני גירושין בעל הסמכה של מגשר. להבדיל ממגשר זוגי (אליו פונים לצורך שיקום הנישואין), מגשר גירושין מסייע לבנה"ז להתגרש בהסכמה, תוך השגת הסכמות בכל הנושאים הכרוכים בגירושין, כגון משמורת ילדים, מזונות וחלוקת הרכוש המשותף.

כעקרון כן. אך מומלץ ראשית להתייעץ עם עורך דין גירושין על מנת לוודא כי קיימת עילת גירושין (כנדרש על פי ההלכה היהודית) וכמובן למקסום תוצאות ההליך.

תעודת גירושין היא האסמכתא הסופית שמקבלים בני הזוג לאישרור גירושיהם. עם תעודת הגירושין יכולים בני הזוג לגשת למשרד הפנים ולהירשם כגרושים.

הסכם שלום בית ולחילופין גירושין מיועד לזוגות המצויים בסכסוך וצופים בעתיד אפשרות של גירושין (ולכן מעוניינים להסדיר מראש בהסכם כיצד יתבצעו הגירושין), אך עדיין אינם שלמים עם ההחלטה להתגרש ומקווים להצליח להשכין ביניהם שלום בית.

כן. הסכם גירושין מחייב אישור של ערכאה שיפוטית (בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני) על מנת ליתן לו תוקף מחייב. אישור ההסכם על ידי ערכאה שיפוטית מקנה להסכם תוקף של פסק דין לכל דבר ועניין.
עלות פגישת ייעוץ אצל עורך דין גירושין נעה לרוב בין סך של 500 ש"ח לסך של 1,500 ש"ח לפגישה (לכשעה וחצי). ככל שמדובר במשרד עורכי דין ותיק ומוכר יותר, כך הסבירות שעלות הייעוץ תהא גבוה יותר. כמובן שקיימים משרדי עורכי דין (מכל הסוגים) המעניקים ייעוץ ללא תשלום וללא התחייבות. ברוב המקרים ניתן לברר את עלות פגישת הייעוץ מראש בשיחה טלפונית.

לא. זכויות הוריות אינן יכלות להיפגע בעקבות אי תשלום מזונות ילדים. ניתן לפעול לגביית תשלום המזונות באמצעות הביטוח הלאומי או באמצעות מערכת ההוצאה לפועל.

לא. החוק הישראלי אינו מאפשר לכפות על אדם לקיים קשר על ילדיו. יחד עם זאת, מאחר והוצאות האם גדלות כאשר האב אינו לוקח את הילדים, ניתן לעתור להגדלת דמי המזונות או להטלת סנקציות כספיות בגין אי קיום הסדרי הראייה.

בכדי לקבל בפועל את עיזבון אביך עליך להגיש בקשה למתן צו לקיום הצוואה. בקשה כזו מוגשת לרשם לענייני ירושה באיזור המגורים שבו נפטר אביך, ומטרתה ליתן תוקף לצוואה. לצורך הגשת הבקשה ניתן לקבל מידע באתר הרשמי של הרשם לענייני ירושה או לחילופין להתייעץ עם עו"ד הבקיא בתחום הירושה.

כן, באופן עקרוני ניתן לבטל הסכם גירושין. על הסכמי גירושין חולשות הוראות חוק החוזים וניתן לבטלם בהתאם לעילות הביטול הקבועות בחוק. יחד עם זאת חשוב לדעת, כי קשה מאוד לבטל הסכמי גירושין, במיוחד כאשר הם אושרו בפני ערכאה שיפוטית בנוכחות הצדדים (במטרה להקנות להסכם סופיות) וכששני הצדדים היו מיוצגים על ידי עורך דין.

לא כל זוג המקיים יחסי זוגיות רומנטיים הופך אוטומאטית לידוע בציבור. על מנת לקבל הכרה של "ידועים בציבור" על בני הזוג לעמוד בשני תנאים עיקריים מצטברים: קיום חיי משפחה (יחסים אינטימיים, אהבה, אמון הדדי וכדו') וניהול משק בית משותף (מגורים משותפים ו/או תרומה משותפת למשק הבית, שיתוף כלכלי, כוונת שיתוף וכדו'). מי שקובע האם בני זוג הם ידועים בציבור הוא בית המשפט לענייני משפחה.
כן. כל ילד בישראל זכאי למזונות ילדים. מדובר בזכות העומדת בפני עצמה ואינה תלויה בסוגה או בטיבה של מערכת היחסים שבין הוריו. גם ילדים שנולדו מקשר מזדמן, לרבות בעקבות גניבת זרע, זכאים למזונות ילדים. יחד עם זאת, וככל שבאפשרותך להוכיח כי אכן מדובר במקרה של גניבת זרע, באפשרותך להגיש תביעה נזיקית כנגד האישה.
כעקרון כן. רכוש שנצבר לבני זוג במהלך תקופת חיי הנישואין, מכספים משותפים, שייך לשניהם בחלקים שווים ללא קשר לאופן בו הוא נרשם (גם אם הוא רשום על שם צד אחד בלבד).
לא בהכרח. ייתכן והתנהלותכם בפועל במהלך אותן שנים נוספות שינו הלכה למעשה את הוראות ההסכם או הפקיעו אותן. כל מקרה יידון לגופו וכדאי להתייעץ בעניין עם עו"ד מנוסה העוסק בתחום דיני המשפחה.

כן. צוואה ניתן לשנות או לבטל בכל עת, כל עוד האדם שעורך אותה הינו כשיר מבחינה חוקית לערוך צוואה.