תחומי עיסוק

זמני שהות שווים

זמני שהות

כשהורים מתגרשים או מלכתחילה חיים בנפרד, נדרש לקבוע כיצד יחולקו ביניהם זמני השהות עם ילדיהם. החוק מאפשר להורים לגבש בעצמם הסדרים הנוגעים לגידול הילדים (המוסדרים בד"כ במסגרת הסכם גירושין כולל), אולם ככל וקיימת מחלוקת בין ההורים, נקבע הנושא באמצעות הכרעה שיפוטית.

בחלק מהמקרים ייקבע אחד ההורים כהורה משמורן (אצלו יתגוררו הילדים דרך קבע/מרבית מהזמן) ולהורה השני ייקבעו זמני שהות עם הילדים בימים ובשעות מסוימים בשבוע. במקרים אחרים, כשהנסיבות מאפשרות זאת, תיקבע בין ההורים משמורת משותפת (חלוקת זמנים שווה בגידול הילדים).

נכון להיום, משמורת משותפת בין הורים נחשבת לדרך המלך מבחינת טובת הילדים, הזקוקים למעורבות שני ההורים בגידולם. בשנים האחרונות הפכה המשמורת המשותפת למעין ברירת מחדל מבחינת אנשי המקצוע, לנוכח אבות צעירים המגלים מעורבות בחיי הילדים ומבקשים ליטול חלק שווה בגידולם השוטף. בהקשר זה יש להבין, כי רצון ההורים במשמורת משותפת אינו תמיד מתאפשר בפועל, בשל תקשורת קלוקלת, מרחק בין בתי המגורים, שעות מקום העבודה וסוגה, מצבם הכלכלי וכדו', כאשר כל מקרה נבחן לגופו.

זמני שהות שווים – כיצד נקבעים זמני השהות על הילדים?

עקרון העל שמנחה בעניין מכונה "עקרון טובת הילד". עקרון זה מציב בראש ובראשונה את טובתו, שלומו ורווחתו של הילד ויהווה שיקול ראשון ויחיד לקביעות מהותיות הנוגעות לחייו. טובת הילד תיבחן בפועל על ידי קריטריונים משפטיים והמלצות של גורמים מקצועיים (כגון פקידי סעד ועובדים סוציאליים) שיוסמכו לסייע בהכרת המשפחה והתאמת התנהלותה העתידית לטובת הילד.

הערכאה השיפוטית תתחשב בהתנהלות ההורים לפני פרוץ הסכסוך, במידת מעורבותם בחיי הילדים, בתסקירי פקידי הסעד ובשיקולים עובדתיים נוספים, לרבות בחזקת הגיל הרך. במקרים מסוימים יילקח בחשבון גם רצונו של הילד (ככל שזה בוגר מספיק להביע את רצונו), אולם החלטה זו נתונה לשיקול דעת שיפוטי. 

חשוב לדעת כי סוגיית זמני השהות מוגדרת כ"סוגיה פתוחה" שניתן להביאה בכל עת בפני ערכאה שיפוטית (גם לאחר עריכת הסכם או מתן פסק דין), ככל שהשתנו נסיבות החיים בצורה משמעותית וההסדרים שנקבעו בעבר אינם מתאימים למציאות החדשה. עוד חשוב לדעת, כי לשינוי זמני השהות השפעה ישירה על סוגיית מזונות הילדים.

לקבלת מידע ופרטים נוספים, ספציפית למקרה האישי שלכם, השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או התקשרו אלינו לתיאום פגישת ייעוץ מקיפה.

ממקור ראשון:

לקוחות ממליצים