תחומי עיסוק

משמורת ילדים וזמני שהות

מהי משמורת ילדים?

כשהורים מתגרשים או מלכתחילה חיים בנפרד, נדרש לקבוע כיצד יחולקו ביניהם זמני השהות עם ילדיהם. החוק מאפשר להורים לגבש בעצמם בהסכמה הסדרים הנוגעים לגידול הילדים (המוסדרים בד"כ במסגרת הסכם גירושין כולל), אולם ככל וקיימת מחלוקת בין ההורים, נקבע הנושא על ידי שופט או דיין באמצעות הכרעה שיפוטית.

בחלק מהמקרים ייקבע אחד ההורים כהורה משמורן (אצלו יתגוררו הילדים דרך קבע/מרבית מהזמן) ולהורה השני ייקבעו זמני שהות עם הילדים בימים ובשעות מסוימים בשבוע. במקרים אחרים, כשהנסיבות מאפשרות זאת, תיקבע בין ההורים משמורת משותפת (חלוקת זמנים שווה בגידול הילדים).

נכון להיום, משמורת משותפת בין ההורים נחשבת ל"דרך המלך" מבחינת טובת הילדים, הזקוקים למעורבותם של שני הוריהם בגידולם, לשם התפתחותם התקינה. בשנים האחרונות הפך הסדר זה לפופולארי בקרב אבות צעירים המגלים מעורבות בחיי הילדים ומבקשים ליטול חלק שווה בגידולם השוטף. בהקשר זה יש להבין, כי רצונם של הורים במשמורת משותפת אינו תמיד מתאפשר בפועל, בשל תקשורת קלוקלת בין ההורים, מרחק בין בתי המגורים, שעות מקום העבודה וסוגה, מצבם הכלכלי וכדו', כאשר כל מקרה נבחן לגופו.

כיצד נקבעת משמורת הילדים?

עקרון העל שמנחה את הערכאות השיפוטיות מכונה "עקרון טובת הילד". עקרון זה מציב בראש ובראשונה את טובתו, שלומו ורווחתו של הילד, ויהווה שיקול ראשון ויחיד לקביעות מהותיות הנוגעות לחייו. טובת הילד תיבחן בפועל על ידי קריטריונים משפטיים והמלצות של גורמים טיפוליים מקצועיים (כגון פקידי סעד ועובדים סוציאליים) שיוסמכו לסייע לערכאה השיפוטית בהכרת המשפחה והתאמת התנהלותה העתידית לטובת הילד.

הערכאה השיפוטית תתחשב בהתנהלות ההורים לפני פרוץ הסכסוך, במידת מעורבותם בחיי הילדים, בתסקירי פקידי הסעד ובשיקולים עובדתיים נוספים, לרבות בקיומה של חזקת הגיל הרך. במקרים מסוימים תתחשב הערכאה השיפוטית גם ברצונו של הילד (ככל שזה בוגר מספיק להביע את רצונו), אולם החלטה זו נתונה לשיקול דעתו שיפוטי. 

חשוב לדעת כי סוגיית זמני השהות מוגדרת כ"סוגיה פתוחה" שניתן להביאה בכל עת בפני ערכאה שיפוטית (גם לאחר עריכת הסכם או מתן פסק דין), ככל שהשתנו נסיבות החיים בצורה משמעותית וההסדרים שנקבעו בעבר אינם מתאימים למציאות החדשה. עוד חשוב לדעת, כי לשינוי זמני השהות עשויה להיות השפעה ישירה על סוגיית מזונות הילדים.

לקבלת מידע ופרטים נוספים, ספציפית למקרה האישי שלכם, השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או התקשרו אלינו לתיאום פגישת ייעוץ מקיפה.