תחומי עיסוק

משמורת ילדים וזמני שהות

מהי משמורת ילדים?

כשהורים נפרדים או מלכתחילה חיים בנפרד, עליהם לקבוע באיזה בית יתגוררו ילדיהם כדרך קבע וכיצד יחולקו זמני שהותם עם כל אחד מהילדים. קביעה זו מכונה בשפה המקצועית "משמורת ילדים", כאשר ברוב המקרים יוגדר אחד מההורים כ"הורה משמורן" (אצלו יתגוררו הילדים כדרך קבע – בד"כ האם) ולהורה האחר ייקבעו הסדרי ראייה עם הילדים בימים ובשעות מסוימים בשבוע. עורך דין גירושין ידע לסייע בבניית הסדרים טובים ונכונים המתאימים לכלל המשפחה.

בחלק מהמקרים (כשהנסיבות מאפשרות זאת) יכול שתוסדר בין ההורים "משמורת משותפת" המגדירה את שניהם כ"הורים משמורנים" ומחלקת ביניהם באופן שווה את נטל הגידול והטיפול בילדים. בשנים האחרונות הפך הסדר זה לפופולארי בקרב אבות צעירים המגלים מעורבות בחיי הילדים ומבקשים ליטול חלק שווה בגידולם השוטף. בהקשר זה יש להבין כי רצונם של הורים במשמורת משותפת אינו תמיד מתאפשר בפועל, בשל תקשורת קלוקלת בין ההורים, מרחק בין בתי המגורים, שעות מקום העבודה וסוגה, מצבם הכלכלי וכדו', אך עורך דין גירושין ידע להפיק את המיטב מנסיבותיכם האישיות. עוד חשוב לדעת כי למשמורת משותפת השלכה ישירה ומשמעותית על נושא תשלום מזונות הילדים וגם בעניין זה כדאי לקבל ייעוץ מקיף מעורך דין גירושין.

מי קובע את משמורת הילדים?

החוק הרלוונטי בישראל העוסק בסוגיית משמורת ילדים הוא חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות משנת 1962 (להלן: "החוק"). החוק מגדיר את שני ההורים כאפוטרופוסים טבעיים על ילדיהם ומחיל עליהם מערכת ענפה של זכויות וחובות כלפי וביחס לילדים. החוק מאפשר להורים לגבש בעצמם בהסכמה הסדרים הנוגעים לגידול הילדים (המוסדרים בד"כ במסגרת הסכם גירושין כולל), אולם ככל שקיימת מחלוקת בין ההורים, נקבע הנושא על ידי שופט באמצעות הכרעה שיפוטית.

כיצד מכריע בית המשפט בנושא המשמורת?

עקרון העל שמנחה את בתי המשפט בנושא המשמורת הוא מה שמכונה – "עקרון טובת הילד". עקרון טובת הילד מציב בראש סדרי העדיפויות את טובתו, שלומו ורווחתו של הילד, ויהווה שיקול ראשון ויחיד לקביעות מהותיות הנוגעות לחייו. טובת הילד תיבחן בפועל על ידי קריטריונים משפטיים והמלצות של גורמים טיפוליים מקצועיים (כגון פקידי סעד ועובדים סוציאליים) שיוסמכו לסייע לבתי המשפט בהכרת המשפחה ובהתאמת התנהלותה העתידית לטובת הילד. המשמורת על הילדים תימסר בפועל להורה שיימצא מתאים יותר לטיפול השוטף בילדים, במכלול ההיבטים הרלוונטיים הנוגעים לטובתם. בית המשפט יתחשב בהתנהלות ההורים לפני פרוץ הסכסוך, במידת מעורבותם בחיי הילדים, בתסקירי פקידי הסעד ובשיקולים עובדתיים נוספים, לרבות בקיומה של חזקת הגיל הרך (הקובעת כי ילדים עד גיל 6 ייוותרו במשמורת אמם – ראו בהמשך).

במקרים מסוימים יתחשב בית המשפט ברצונו של הילד (ככל שזה בוגר מספיק להביע את רצונו), אולם החלטה זו נתונה לשיקול דעתו של בית המשפט ובמרבית המקרים ימנע עורך דין גירושין את שאיבת הילד אל תוך ההליך והסכסוך ההורי. חשוב לדעת כי סוגיית משמורת הילדים מוגדרת כ"סוגיה פתוחה" שעורך דין גירושין יכול להביאה בכל עת בפני בית המשפט (גם לאחר עריכת הסכם או מתן פסק דין), ככל שהשתנו נסיבות החיים בצורה משמעותית והסדרי המשמורת שנקבעו בעבר אינם מתאימים למציאות החדשה. בהקשר זה יצוין כי לשינוי המשמורת עשויה להיות השפעה ישירה על סוגיית מזונות הילדים.

חזקת הגיל הרך

חזקת הגיל הרך היא חזקה הקבועה בחוק, הקובעת כי ילד עד גיל 6 יישאר באופן אוטומאטי במשמורת אמו "אם אין סיבות מיוחדות להורות אחרת". המחוקק יצא מנקודת הנחה כי לאמהות כישורים מתאימים יותר לטפל בילדים מקטיני קטינים וכי טובתו של ילד מתחת לגיל 6 להישאר בקרבת אמו.

מדובר בחזקה ישנה שייתכן והתאימה יותר למציאות ישראלית קודמת, בה אמהות שימשו עקרות בית וגידלו את הילדים, בעוד אבות יצאו לעבוד ושימשו מפרנסים יחידים. זה מכבר שהמציאות החברתית הישראלית השתנתה ואורח החיים המודרני אינו תמיד עולה בקנה אחד עם מהות החזקה, הנחשבת זה מכבר לעתיקה ומיושנת.

בשנת 2005 הוקמה וועדה שכונתה "וועדת שניט" (על שם ראש הוועדה, הפרופ' דן שניט), שמטרתה הייתה לבחון מחדש את ההיבטים המשפטיים של האחריות ההורית וליתן המלצותיה בנושאים השונים. בשנת 2011 התפרסמו המלצות הוועדה שקראו, בין היתר, לביטול חזקת הגיל הרך. המלצות וועדת שניט אומצו וגובשו לידי הצעת חוק שהוגשה לאישור הממשלה, אולם טרם נתגבשה לידי חקיקה חדשה והלכה למעשה ממשיכה החזקה להתקיים. יחד עם זאת, בשנים האחרונות ניתן למצוא פסיקות רבות של בתי המשפט הסותרות את חזקת הגיל הרך ומתמקדות בנסיבות המיוחדות של כל מקרה ומקרה.

לקבלת מידע ופרטים נוספים, ספיציפית למקרה האישי שלכם, השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם או התקשרו אלינו לתיאום פגישת ייעוץ מקיפה, ללא התחייבות.