תחומי עיסוק

מזונות לאישה

הזכאות למזונות אישה

חובת הבעל בתשלום מזונות האישה מקורה בדין העברי והיא חלק ממערך כולל של זכויות וחובות הדדיות שנוצר בין בעל ואישה עם אקט הנישואין. בין יתר החובות, נוטל על עצמו הבעל את החובה לזון ולפרנס את אישתו במהלך חיי נישואיהם.
חובה זו ממשיכה לחול על הבעל כל עוד הוא נשוי לאישה (עד שלא הותר כדין קשר הנישואין) וזאת גם בתקופות של פירוד.
במועד הגירושין בפועל או לחילופין במועד החיוב בגט, נפסקת זכאות האישה למזונות מבעלה, למעט אם הוסדר בינהם אחרת במסגרת הסכם (כגון הסכם גירושין או הסכם ממון) שנערך באמצעות עורך דין גירושין.

היקף מזונות האישה

היקף המזונות בהם חב בעל כלפי אישתו שונה ממקרה למקרה ותלוי במספר קריטריונים משפטיים. קריטריון אחד בוחן צרכים ממוצעים של אישה על פי מנהג החברה והמקום שבו חיים בני הזוג. קריטריון שני בוחן את יכולתו הכלכלית של הבעל (ככל שהיכולת גבוהה יותר, כך יגדל היקף הצרכים שעליו לספק בעבור אשתו). קריטריון נוסף בוחן את היקף הצרכים שסופקו לאישה בבית אביה, בטרם נישואיה לבעל. אולם הקריטריון העיקרי בוחן למעשה את רמת החיים שבה חיו הבעל והאישה בטרם פרוץ הסכסוך, כאשר הכלל המנחה הינו "עולה עמו ולא יורדת"- דהיינו: גם לאחר פרוץ סכסוך (וכל עוד בני הזוג נשואים) על הבעל להמשיך ולספק לאישה את רמת החיים אליה הורגלה במהלך חייהם המשותפים יחד.

על פי ההלכה היהודית, כל עוד הבעל בריא, כשיר לעבוד ובעל פוטנציאל השתכרות, מחובתו לעבוד ולדאוג לפרנסת האישה ברמה אליה הורגלה בביתם, כאשר סיפוק צרכיה של האישה קודמים לסיפוק צרכיו שלו.

מרכיבי מזונות האישה

עם השנים נתגבשה "רשימה" של צרכים שבהם מכירה הפסיקה כ"רכיבי מזונות אישה". בין יתר הצרכים ניתן למצוא: מגורים, דמי אחזקת מגורים, ביגוד והנעלה, צרכים רפואיים, צורכי איפור וקוסמטיקה, מספרה, תרבות ובילוי, אחזקת רכב, אחזקת מכשיר סלולרי, עזרה וטיפול ועוד.
כמובן שלכל אישה צרכים שונים ובהיקף שונה (בהתאם לרמת חייה), ועל עורך דין גירושין המייצג את האישה לפרט בכתב התביעה את היקף צרכיה ואת גובה הסכום שנדרש לסיפוקם, לרבות כמובן להוכיחם באמצעות מסמכים, קבלות וראיות אחרות.
ברוב המקרים, סכום המזונות אשר יפסק לאישה על ידי בתי המשפט לענייני משפחה יהיה גבוה יותר מסכום שיפסק על ידי בתי הדין הרבנים, כאשר הסיבה לכך נעוצה בעיקר בפרמטרים השונים המגדירים את סגנון חייה של האישה המודרנית.
בנוסף, תשלומי מזונות אישה הנפסקים על ידי בתי המשפט הינם תשלומים הצמודים למדד המחירים לצרכן – דבר המגדיל משמעותית את סכום המזונות לאורך התקופה.

באילו מקרים אישה איננה זכאית לתשלום מזונות?

ישנם מקרים בהם גם בתי הדין הרבניים וגם בתי המשפט האזרחיים לא יטילו על הבעל את חובת תשלום מזונות האישה.
מקרים אלו כוללים בין היתר:
כאשר האישה מורדת (מסרבת לקיים יחסי אישות עם בעלה, מבחירה שלה).
כאשר האישה נואפת (אישה הבוג דת בבעלה) או אישה שביצעה "מעשי כיעור".
כאשר האישה עוברת על דת (גורמת לבעלה במכוון לעבור על חוקי הדת).
כאשר האישה תובעת גירושין ללא עילה או עוזבת את הבית מבחירה, ללא סיבה מוצדקת.
במקרים בהם מגבלה פיזית, נפשית או רפואית מונעת מהבעל לעבוד ולפרנס את עצמו.
כאשר האישה עובדת לפרנסתה ומרוויחה די לסיפוק מכלול צרכיה. כאן יצוין, כי אישה שעובדת ומרוויחה סכום נמוך, יכולה לדרוש מבעלה להשלים לה סכום מסויים שיאפשר לה את סיפוק צרכיה.
בעניין זה יובהר, כי בעל אינו יכול לחייב אישה לצאת לעבוד על מנת שתפרנס את עצמה ובכך הוא יהא פטור ממזונותיה. יחד עם זאת, הפסיקה קבעה כי במידה ועורך דין גירושין מוכיח שהאישה עבדה והתפרנסה בטרם פרוץ הסכסוך, אך הפסיקה לעבוד לצורך "סחיטת הבעל" במסגרת ההליכים המשפטיים, תיחשב האישה כמי שפעלה בחוסר תום לב ותאבד הזכות למזונות.

לקבלת מידע ופרטים נוספים, ספיציפית למקרה האישי שלכם, השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או התקשרו אלינו לתיאום פגישת ייעוץ מקיפה, ללא התחייבות.

ממקור ראשון:

לקוחות ממליצים