תחומי עיסוק

מזונות ילדים

מהם מזונות ילדים ומהי תביעה למזונות ילדים?

מזונות ילדים הם כספים הנועדים למימון צורכי הילדים ממועד היוולדם ועד הגיעם לבגרות. תביעה למזונות ילדים היא תביעה כספית שמגיש אחד ההורים (בשם הילדים) לחיוב ההורה השני בתשלום חודשי מסוים עבור השתתפות בהוצאות הילדים. מטרת התביעה היא להבטיח את סיפוק מכלול צורכי הילדים בפועל, שעלול להיפגע כתוצאה מהליך גירושין או פרידה, או כאשר מלכתחילה ההורים אינם חיים יחד ואינם מנהלים משק בית משותף ביחס לילדים.

כיצד קובע בית המשפט את גובה מזונות הילדים?

מזונות ילדים נקבעים על בסיס איזון כולל בין צורכי הילדים בפועל, יכולתם הכלכלית של ההורים, וחלוקת זמני השהות בפועל של כל אחד מההורים עם הילדים.

בשלב הראשון יעריך בית המשפט מהם צורכי הילדים ומהו הסכום החודשי הנדרש לסיפוקם. לצורך כך יידרשו ההורים להציג אסמכתאות מתאימות שיוכיחו את גובה העלויות (כגון קבלות על רכישת מזון, ביגוד והנעלה, חינוך וכדו'). בשלב השני תיקבע יכולתם הכלכלית של שני ההורים, אשר תיבחן על בסיס גובה הכנסותיהם בפועל (מכל מקור שהוא, כגון משכורת, דמי שכירות מנכסים, קצבאות וכד'), קיומם של נכסים (כגון דירה, רכב וכדו'), קיומם של כספים וחסכונות (זכויות נזילות) וכן פוטנציאל השתכרות. בשלב השלישי ייבחנו זמני השהות של כל אחד מההורים עם הילדים ויילקחו בחשבון ההוצאות שמוציא כל אחד מההורים על הילדים באופן ישיר כשהם עמו.

חשוב לדעת כי סוגיית מזונות ילדים מוגדרת כ"סוגיה פתוחה" שניתן להביאה בכל עת בפני בית המשפט (גם לאחר עריכת הסכם או מתן פסק דין), ככל שהשתנו נסיבות החיים בצורה משמעותית וסכום המזונות שנפסק בעבר אינו מתאים למציאות החדשה. תביעות שכאלה מכונות "תביעות להגדלת מזונות" או "תביעות להפחתת מזונות".

האם כל ילד זכאי למזונות ילדים?

כן, כל ילד בישראל זכאי למזונות ילדים ממועד היוולדו ועד הגיעו לגיל 18. החל מגיל 18 ועד לסיום שירות צבאי חובה, זכאי הילד למזונות מופחתים בגובה של שליש מדמי המזונות ששולמו בעבורו עד לאותה עת. מדובר בזכות העומדת בפני עצמה ואינה תלויה בסוגה או בטיבה של מערכת היחסים שבין הוריו. גם ילדים שהוריהם אינם נשואים ו/או שאינם חיים יחד זכאים למזונות ילדים. 

לקבלת מידע ופרטים נוספים, ספציפית למקרה האישי שלכם, השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או התקשרו אלינו לתיאום פגישת ייעוץ מקיפה.