תחומי עיסוק

מזונות ידועה בציבור

ידועים בציבור – רקע כללי

ידועים בציבור הינם בני זוג המנהלים תא משפחתי ומשק בית משותף, מבלי להיות נשואים זה לזה. הסיבה שבגינה בני הזוג אינם נישאים זה לזה – למשל כי הם אינם חפצים להינשא (כגון מבחינה אידיאולוגית) או כי הם אינם יכולים מבחינה חוקית להינשא זה לזה (כגון פסולי חיתון, זוגת חד מיניים וכדו'), אינה רלוונטית כלל וכלל להגדרתם כידועים בציבור.

לא כל זוג המקיים יחסי זוגיות רומנטיים הופך אוטומאטית לידוע בציבור. על מנת לקבל הכרה של "ידוע בציבור" – שכידוע גוררת אחריה מערכת שלמה של זכויות וחובות משפטיות – יש לפנות לעורך דין גירושין ולעמוד בשני תנאים עיקריים מצטברים: קיום חיי משפחה (קיום יחסים אינטימיים, אהבה ואמון הדדי, שותפות גורל וכדו') וניהול משק בית משותף (מגורים משותפים ו/או תרומה משותפת למשק הבית, שיתוף כלכלי, כוונת שיתוף וכדו'). מי שקובע האם בני זוג הם ידועים בציבור אם לאו הינו בית המשפט לענייני משפחה, אשר בוחן את הנסיבות הספציפיות של בני הזוג על בסיס הלכות משפטיות וראיות המובאות בפניו.

בשנים האחרונות חל שיפור משמעותי במעמדם האזרחי – חברתי של בני זוג ידועים בציבור, הודות לסדרת חוקים ופסיקות המקנים לידועים בציבור מערכת שוות זכויות ומעמד משפטי זהה למעמדם המשפטי של בני זוג נשואים, במגוון תחומים. בין יתר החוקים ניתן למצוא את חוק הירושה, חוק הביטוח הלאומי ועוד.

יחד עם זאת, מאחר ומדובר עדיין בסוגיה מורכבת אשר אינה מוסדרת בכל החוקים, לרשות הידועים בציבור עומדת האפשרות לערוך חוזים והסכמים משותפים אשר יקנו להם מעמד שווה זכויות לבני הזוג הנשואים, כגון בענייני ילדים, מזונות, רכוש ועוד. הסכמים כנ"ל בין ידועים בציבור חשובים ומומלצים פי כמה וכמה (ולו בכדי לחסוך את הליך הבירור וההכרה כידועים בציבור) ובמקרים של פרידה יבטיחו באופן יחסי הליך פשוט, זול ומהיר הרבה יותר.

מה בנוגע לדמי מזונות לאישה הידועה בציבור?

עד לשנים האחרונות הזכות למזונות אישה היוותה זכות העומדת לרשות נשים נשואות בלבד, וזאת מתוקף הדין האישי. לפיכך, אישה שלא נישאה לבן זוגה, לא הייתה זכאית למזונות. בעקבות החוקים והפסיקות אשר הסדירו את מעמדם של הידועים בציבור, חל שינוי משמעותי גם בכל הנוגע למזונות הידועה בציבור, אך עדיין מדובר בסוגיה משפטית מורכבת ובלתי צפויה בה ניתן למצוא פסיקות והחלטות סותרות.

אישה שהוכרה כידועה בציבור וזקוקה למזונות, תהא זכאית למזונות אישה במהלך החיים המשותפים. במקרים של פרידה, וככל שבני הזוג לא הסדירו בהסכם כתוב את עניין המזונות, תיבחן זכאותה למזונות "משקמים" או למזונות "אזרחיים" (המשולמים לאחר הפרידה בפעם אחת או בתשלומים עיתיים לתקופה קצובה בלבד) בין היתר בהתחשב באורך הקשר בין בני הזוג, טיבו, יכולתו הכלכלית של בן הזוג, נזקקותה של האישה, הסכם מכללא, עקרון תום הלב וכדו'.

לקבלת מידע ופרטים נוספים, ספיציפית למקרה האישי שלכם, השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם או התקשרו אלינו לתיאום פגישת ייעוץ מקיפה, ללא התחייבות.

ממקור ראשון:

לקוחות ממליצים