תחומי עיסוק

הסכמי גירושין

מהו הסכם גירושין?

הסכם גירושין הוא הסכם הנערך בין בני זוג נשואים החפצים להתגרש זה מזה בדרך של הסכמה, ללא הכרעה שיפוטית. במסגרת הסכם גירושין מסדירים בני הזוג באמצעות עורך דין גירושין את כל העניינים הכרוכים בגירושין, כגון המשמורת על הילדים, תשלום מזונות, חלוקת הרכוש המשותף וכדו'. לאחר חתימת הצדדים על הסכם הגירושין, מוגש ההסכם לאישורה של ערכאה שיפוטית (בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני), וזאת על מנת להקנות להוראות ההסכם תוקף של פסק דין. בניגוד להסכמים רגילים, הסכם גירושין שלא יאושר בערכאה שיפוטית יהיה חסר תוקף, על אף חתימות הצדדים, ולא מספיק לחתום על ההסכם בפני עורך דין גירושין.

מה נדרש להסדיר בהסכם גירושין?

הסכם גירושין יהא מורכב מארבעה נושאים עיקריים: הסדרת הגירושין עצמם, קביעת המשמורת על הילדים והסדרי ראייתם, תשלום מזונות הילדים (ולעיתים גם מזונות משקמים לאישה) וחלוקת הרכוש המשותף. ריכזנו עבורכם מידע כללי אודות כל אחד מארבעת הנושאים העיקריים בהסכם.

הסדרת הגירושין – בפרק זה יוסדר הליך הגירושין שיתבצע בפועל בבית הדין הרבני (כשמדובר בבני זוג יהודים). בני הזוג יתחייבו להגיע למועד הדיון שייקבע לצורך סידור הגט ולהביע את הסכמתם לגירושין בפני בית הדין הרבני. כן יוסדר אופן התשלום הכרוך בהליך הגט. זוגות שעדיין מתלבטים לגבי סיום הנישואין, אך צופים אפשרת כזו בעתיד ורוצים בכל זאת להסדיר בהסכמה את שאר הנושאים הכרוכים בפרידה, יכולים להסדיר באמצעות עורך דין גירושין התייחסות לתקופה של ניסיון לשלום בית, שתוכל להסתיים בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב לצד השני (הסדר שכזה מכונה "הסכם שלום בית ולחילופין גירושין").

משמורת והסדרי ראייה – בפרק זה יחליטו ההורים כיצד יחולקו ביניהם זמני השהות עם הילדים (ימים, שעות, סופי שבוע, חגים, חופשות, ימי הולדת וכדו'), כיצד תתקבלנה החלטות הנוגעות לילדים (חינוכם, בריאותם ועתידם), את אופן הוצאתם לחופשות בחו"ל ומתן ערבויות מתאימות, מנגנון טיפולי אליו יפנו במקרים של מחלוקות וכדו'). כדאי ומומלץ להסתייע בעורך דין גירושין לבניית פרק זה בכדי להימנע מסכסוכים עתידיים ומכפל פרשנויות.

תשלום מזונות – בפרק זה יקבעו ההורים את סכום המזונות השוטף שישולם עבור הילדים, כולל תשלום עבור הוצאות בריאות, חינוך וצרכים מיוחדים, את המועד בו ישולמו דמי המזונות ואת אופן חלוקת התשלום בין ההורים. במקרים בהם זקוקה האישה למזונות שיקומיים, יכולים הצדדים להסדיר בפרק זה גם מזונות לאישה.

חלוקת הרכוש – בפרק זה יקבעו בני הזוג כיצד יחולק הרכוש המשותף, מתי יחולק ובאיזה אופן יחולק. בעניין זה חשוב להתייחס לכלל הרכוש הקיים לבני הזוג, לרבות בית המגורים, נכסי מקרקעין, נכסי מיטלטלין, רכבים, כספים בחשבונות בנק, כספים בקרנות השתלמות, בקופות גמל, בקרנות פנסיה, ביטוחים וכל רכוש או זכות כספית אחרת שבבעלות מי מבני זוג, ללא יוצא מן הכלל.

החשיבות בעריכת הסכם גירושין באמצעות עורך דין גירושין

הסכם גירושין ילווה אתכם למשך שנים רבות וחשוב לעורכו כהלכה. עתידם של בני המשפחה כולה תלוי בהוראות ההסכם שתיקבענה וכדאי להבטיח שייערכו וינוסחו כראוי, ללא פרצות וללא כפל פרשנויות. הסכם גירושין מוצלח ייצפה פני עתיד ויסדיר גם סיטואציות שייתכן ותייצרנה מחלוקות עתידיות בין בני הזוג. לא מומלץ לערוך הסכם גירושין לבד (למשל על ידי הורדת דוגמאות להסכמים מהאינטרנט) וחשוב להתייעץ עם עורך דין גירושין הבקיא בתחום לשם מניעת טעויות גורליות.

האם ניתן לשנות או לבטל הסכם גירושין?

על הסכם גירושין חולשות הוראות חוק החוזים וניתן לבטלו בהתאם לעילות הביטול הקבועות בחוק. ניתן לתקוף את כל ההסכם ואף חלקים ספציפיים בהסכם, למשל בטענה של אי סבירות, הסכם מקפח, חוסר תום לב בניהול מו"מ, טעות או הטעיה, עושק או כפייה, הוראות שנוגדות את תקנת הציבור וכדו'. יחד עם זאת חשוב לדעת כי קשה מאוד לבטל הסכמי גירושין, במיוחד כאשר הם אושרו בערכאה שיפוטית בנוכחות הצדדים (במטרה להקנות לו סופיות) וכששני הצדדים היו מיוצגים על ידי עורך דין. לעומת זאת, את סוגיית המשמורת ומזונות הילדים ניתן תמיד "לפתוח" בשנית (גם לאחר אישור ההסכמות בפני ערכאה שיפוטית), אך לשם כך יידרש הצד המבקש זאת להוכיח שינוי נסיבות מהותי שהתרחש בתקופה שבין מועד אישור ההסכם לבין המועד בו מבוקשת קביעה מחודשת בנושא.

יתרונותיו המובהקים של הסכם גירושין

השופט או הדיין היושבים בדין אינם מכירים את בעלי הדין וניזונים אך מכתבי הטענות ומהתרשמות בסיסית מהתנהגות הצדדים במהלך הדיונים. הסדרת יחסי הממון בין בני זוג מבעוד מועד באמצעות הסכם, תפשט במידה ניכרת את הליך הגירושין או הפרידה, הן מהבחינה המשפטית והן מהבחינה הרגשית. כמובן שקיומו של הסכם גירושין גם יקצר ויוזיל משמעותית את ההליך.

במרבית המקרים, קיומו של הסכם גירושין טוב ונכון (שנערך על ידי עורך דין גירושין מקצועי ומיומן), יימנע את הצורך בניהול מלחמות מתישות, יקרות וממושכות בין בני הזוג, אשר לעיתים רבות יתנהלו על גבם של ילדים קטינים. מיותר לציין כי הפגיעה האפשרית בילדים, קטינים כבגירים, כתוצאה מאותם סכסוכים קשים בין הוריהם, עלולה לעיתים להיות בלתי הפיכה ולהותיר צלקות עמוקות בנפשם הרכה של הילדים.

לקבלת מידע ופרטים נוספים, ספיציפית למקרה האישי שלכם, השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם או התקשרו אלינו לתיאום פגישת ייעוץ מקיפה, ללא התחייבות.