תחומי עיסוק

הליך גירושין

ההחלטה להתגרש היא ללא ספק אחת ההחלטות החשובות והקשות בחייו של אדם, המשפיעה באופן מכריע על גורל עתידו, על עתיד בן הזוג, על הילדים ועל בני המשפחה כולה. תהליך גיבוש ההחלטה כרוך בלא מעט חששות ולבטים, הן במישור האישי – משפחתי והן במישור המשפטי, ולכן מחייב הבנה והפנמה מלאה של משמעות הדברים וההשלכות המעשיות הנובעות מההליך בכל אחד ממישורי החיים. בכדי לסייע לכם לצלוח את השלבים הראשונים בהליך הגירושין, ריכזנו עבורכם מידע כללי אודות הליכי הגירושין בישראל.

מירוץ הסמכויות – סמכות מקבילה לשתי ערכאות משפטיות

בישראל קיימות שתי ערכאות שיפוטיות בעלות סמכות מקבילה לדון בעניינים הכרוכים בגירושין. ערכאה אחת היא בתי המשפט לענייני משפחה וערכאה שנייה היא בתי הדין הרבניים. למרות ששתי הערכאות כפופות לדיני ישראל, בתי המשפט לענייני משפחה פוסקים על פי הדין החילוני, בעוד בתי הדין הרבניים נוטים לפסוק על פי הדין הדתי. במצב דברים זה, ייתכן בהחלט כי על אותה סוגיה עובדתית יחול דין שונה בכל אחת מן הערכאות – דבר שעשוי להשפיע בפועל על אופי ההתדיינות המשפטית ועל התוצאות המשפטיות שתתקבלנה. עורך דין גירושין ידע לסייע לכם לבחור את הערכאה המתאימה ביותר בשבילכם.

על פי החוק, הערכאה שתדון ותכריע בפועל תהיה זו שאליה הקדים ופנה אחד הצדדים ואליה הוגשו תביעות, קודם בזמן. במילים אחרות – הערכאה “הראשונה בזמן” שתפסה סמכות ומכאן המונח “מירוץ הסמכויות”. מצב בעייתי זו הופך את השלבים הראשניים בהליך הגירושין לקריטיים ממש, כאשר נוצר הלכה למעשה “מירוץ בין בני הזוג” – מי יגיש ראשון את תביעותיו ולאיזו ערכאה. בנסיבות אלו, וכל עוד תמשיך להיות סמכות מקבילה לשתי הערכאות, מומלץ מאוד להתייעץ בנושא עם עורך דין גירושין מנוסה ומקצועי, שייבחן את נסיבותיכם הייחודיות וישקול ביחד אתכם באיזו מבין הערכאות כדאי להתדיין לשם השגת התוצאות הטובות ביותר.

גירושין בהסכמה עם עורך דין גירושין

גירושין לא חייבים להיות מכוערים ויכולים להתבצע בפשטות וביעילות כשקיימת הסכמה בין בני הזוג. כששני הצדדים מסכימים להתגרש, הדרך המקובלת היא לערוך הסכם גירושין ובמסגרתו להסדיר את כל העניינים הכרוכים בגירושין, לרבות המשמורת על הילדים, תשלום מזונות, חלוקת הרכוש המשותף וכדו’. לאחר שחתמתם על הסכם הגירושין נדרש להגישו לאישורה של ערכאה שיפוטית (בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני), וזאת על מנת להקנות להוראות ההסכם תוקף של פסק דין. עורך דין לענייני משפחה יסייע לכם בעריכת הסכם גירושין טוב ומוצלח הנכון במיוחד בשבילכם.

גירושין בהיעדר הסכמה עם עו"ד גירושין

במקרים בהם אין הסכמה ואחד מבני הזוג מסרב להתגרש, על הצד המעוניין בגירושין להוכיח קיומה של עילת גירושין מוכרת בכדי לחייב את בן זוגו בגירושין. חשוב לדעת כי לא כל סיבה מהווה עילה לגירושין. כך למשל, “חוסר התאמה” או “דעיכת האהבה” אינם מהווים עילה מספקת לחיוב בגירושין, אלא נדרשת עילה ספציפית המוכרת על פי ההלכה היהודית.

דוגמא לעילות גירושין הלכתיות העומדות לאישה כנגד הבעל:

 • עקרות – בעל עקר או שלא הוליד לאישה ילדים במשך 10 שנים.
 • מומים – בעל הסובל ממומים או ממחלות מסוכנות ומדבקות ומשכך אינו יכול לקיים יחסי אישות.
 • אין אונות – בעל הסובל מאין אונות ומשכך אינו יכול לקיים יחסי אישות.
 • מורד – בעל המסרב לקיים יחסי אישות.
 • רועה זונות – בעל בוגד השוכב עם נשים אחרות.
 • התמכרות – בעל נרקומן המכור לסמים או לאלכוהול או להימורים.
 • התנהגות שלא כדין – בעל הנוהג באישה שלא כדין, מכה, מקלל, צועק, מעליב, מקניט, עובר על דת יהודית.
 • בעל המסרב לתת לאישה מזונות.

דוגמא לעילות גירושין הלכתיות העומדות לבעל כנגד האישה:

 • עקרות – אישה עקרה או שלא הולידה לבעל ילדים במשך 10 שנים.
 • מומים – אישה הסובלת ממומים או מפגמים מיוחדים בגופה שיש בהם להסיר מחיוב הבעל לקיים עמה חיי אישות.
 • מורדת – אישה המסרבת לקיים יחסי אישות.
 • זנתה תחת בעלה – אישה בוגדת השוכבת עם גברים אחרים.
 • מעשי כיעור – אישה שעושה מעשים המצדיקים חשד שזנתה תחת בעלה.
 • עוברת על דת משה – אישה המכשילה את בעלה וגורמת לו לעבור על דת יהודית.
 • עוברת על דת יהודית – אישה הנוהגת בפריצות ובחוסר צניעות.

 

לקבלת מידע ופרטים נוספים, ספיציפית למקרה האישי שלכם, השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם או התקשרו אלינו לתיאום פגישת ייעוץ מקיפה, ללא התחייבות.