תחומי עיסוק

גישור משפחתי

הליך גישור - כללי

גישור הוא שיטה ליישוב סכסוכים המהווה אלטרנטיבה להליך משפטי. מדובר בהליך המנוהל על ידי מגשר (לרוב עורך דין), המקיים מפגשים עם הצדדים לסכסוך ומנסה להובילם לפתרונות בהסכמה. המפגשים מתקיימים מחוץ לבית המשפט, בסביבה רגועה ונייטרלית, ומטרתם להשכין שלום בין הצדדים ולהביא לפתרון הסכסוך ביעילות, במהירות ובמינימום עלויות כספיות. גישור זוגי ומשפחתי נועד לסייע לזוגות ולמשפחות המצויות במשבר ומתאפיין ברגישות יתרה לצרכים הזוגיים והמשפחתיים, לשלומם וטובתם של הילדים, ולעובדה כי קשרי משפחה לתמיד יישארו קשרי משפחה.

יתרונותיו המובהקים של הליך הגישור

לא חייבים להגיע לבית המשפט – להליך גישור ולעורך דין גירושין ניתן לפנות בכל עת, ללא קשר לקיומו של הליך בבית המשפט.

לצדדים שליטה על התהליך – להבדיל מהליך המתנהל בבית המשפט, בהליך גישור הצדדים הם ששולטים בהליך ולמעשה מהווים "השופט" של עצמם. הצדדים הם אלה שמעצבים לעצמם את הפתרונות (על פי הנסיבות המיוחדות של חייהם), הם אלה שקובעים את אינטנסיביות ההליך, הם אלה שקובעים את תוכן ומהות הפגישות והם אלה שמנסחים לעצמם את הסכם גירושין (בעזרתו ובסיועו של המגשר כמובן).

גירושין בהסכמה – גישור הוא הליך וולונטרי (מרצון) המתנהל מתוך בחירה, הסכמה ורצון חופשי של הצדדים. וולונטריות ההליך מתבטאת בכך שכל אחד מהצדדים יכול לבקש להפסיק את הליך הגישור, בכל עת, ללא צורך בהסכמתו של הצד השני. יחד עם זאת, ישנה חשיבות רבה למחויבות של הצדדים ולהתגייסותם לתהליך בכדי לאפשר הזדמנות אמיתית להצלחתו.

חיסיון – גישור הוא הליך חסוי ודיסקרטי, במובן זה שכל הנאמר בו, לרבות מסמכים שנערכים במסגרתו, אסורים לשימוש או לחשיפה על ידי מי מהצדדים בפני ערכאות שיפוטיות. במילים אחרות, ככל שהגישור נכשל והצדדים (או מי מהם) מחליטים לפנות לבית המשפט, ייאסר עליהם ועל המגשר לחשוף פרטים שהובאו לידיעתם במסגרת הליך הגישור או להשתמש כראייה במסמכים שהוצגו או הוכנו במהלכו. החיסיון נועד לאפשר לצדדים להתנהל בחופשיות במסגרת ההליך, לחשוף רגשותיהם ולשים "את כל הקלפים על השולחן" (גם במחיר של גילוי אינטרסים) במטרה ליתן הזדמנות אמיתית להצלחה ולסיום המחלוקות.

קצר, זול ומהיר – באופן יחסי להליך המתנהל בבית המשפט (שיכול להימשך מספר שנים), הליך גישור הוא זול ומהיר ויכול להסתיים אף תוך שבועיים שלושה, במינימום עלות כספית.

התוצאה – בסופו של הליך נחתם הסכם גישור המוגש לאישורה של ערכאה שיפוטית ומקבל תוקף של פסק דין.

משרדנו מתמחה בניהול הליכי גישור ובניהול משאים ומתנים לסיום מחלוקות והשגת גירושין בהסכמה. 

למידע נוסף בענייני גישור, משא ומתן ובעניינים נוספים, התקשרו עכשיו לקבלת ייעוץ מקיף, מקצועי ומותאם אישית מעורך דין גירושין.

ממקור ראשון:

לקוחות ממליצים