תחומי עיסוק

אפוטרופסות

אפוטרופסות – רקע כללי

מוסד האפוטרופסות נקבע בחוק הישראלי על מנת למנוע מצבים בהם אנשים אשר אינם מסוגלים לנהל את ענייניהם יוותרו ללא הגנה. במקרים בהם אדם מסוים אינו יכול לדאוג לענייניו, בין זמנית ובין כדרך קבע, ואין לצידו אדם אחר שדואג לכך עבורו, ניתן למנות לו אפוטרופוס. אדם שממונה לו אפוטרופוס מכונה "חסוי".

באופן עקרוני, מינוי אפוטרופוס מהווה פגיעה מהותית בזכויות היסוד של החסוי, בכבודו העצמי ובחירותו הבסיסית, ולכן יש לבחון בזהירות רבה האם יש מקום למנות אפוטרופוס לאדם, כאשר לבית המשפט שיקול דעת נרחב בכל הנוגע למינוי אפוטרופוס. בטרם מינוי אפוטרופוס ישמע בית המשפט את האדם, במידה והוא מסוגל להביע דעתו, יתרשם ממצבו ומרצונותיו, ולעיתים ישמע גם את קרובי המשפחה לעניין הצורך במינוי וזהות האפוטרופוס המוצע.

בכדי להתמנות כאפוטרופוס, על המתמנה לתת הסכמתו בכתב למינוי. לא ניתן לאלץ אדם להתמנות כאפוטרופוס לאדם אחר ללא הסכמתו לכך, לרבות בן משפחה, וזאת בין היתר בשל החיובים השונים והאחריות הכבדה הכרוכה בתפקיד האפוטרופוס.

סוגי אפוטרופסות עיקריים

בהגדרת החוק הישראלי קיימים שני סוגים עיקריים בהתייחס לאפוטרופסות, הראשון: אפוטרופסות כללית והיא מתייחסת לכל תחומי החיים, לרבות לענייני גוף ורכוש. השני: אפוטרופסות חלקית והיא חולשת על תחומי אחריות נקודתיים כגון: על גופו בלבד או על רכושו בלבד של אדם.

סמכויותיו של האפוטרופוס

החוק הישראלי מעניק בידי האפוטרופוס מגוון נרחב של סמכויות הנדרשות לצורך מילוי תקפידו, וזאת בהתאם להגדרת החוק הקובעת כי "האפוטרופוס מוסמך לעשות כל הדרוש למילוי תפקידו". מנגד, ישנן פעולות בהן האפוטרופוס מחויב לקבל את אישור בית המשפט לצורך ביצוען, כגון מתן ערבויות בשם החסוי, העברה, שעבוד או חלוקה של נכסים הרשומים על שם החסוי, השכרת נכסי החסוי ועוד.

מי רשאי להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס?

  • בן זוג
  • קרוב משפחה (אב, אם, בן, בת, אח, אחות, סב, סבה, נכד, נכדה)
  • היועץ המשפטי לממשלה

מי יכול להתמנות כאפוטרופוס?

  • אדם פרטי
  • תאגיד
  • האפוטרופוס הכללי

לקבלת מידע ופרטים נוספים, ספיציפית למקרה האישי שלכם, השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם או התקשרו אלינו לתיאום פגישת ייעוץ מקיפה, ללא התחייבות.

ממקור ראשון:

לקוחות ממליצים